De informatiebijkomst

Doordat we nu gebruik gaan maken van SDE-looptijdsubsidie in plaats van de regeling verlaagd tarief dienen de o.a. deelname-overeenkomsten aangepast te worden. Ook de coöperatie statuten moeten aangepast  worden omdat de eisen die vanuit de regeling verlaagd tarief (de postcoderoosregeling) aan de leden gesteld werden (o.a. niet meer dan 5% ondernemers) niet meer van toepassing zijn. We willen de definitieve stukken graag gereed hebben voor de inmiddels langverwachte informatiebijeenkomst. We stellen uw geduld op de proef maar doen ons best om de bijeenkomst z.s.m. aan te kondigen.