Opbrengst 2018 10% boven verwachting

 De zonnecentrale van Coöperatie Marin op Zon is in bedrijf sinds 10 november 2017. In totaal is in 2018  ruim 289.000 kWh geproduceerd, door het hoge zonaanbod in 2018 10% boven de verwachte opbrengst bij gemiddelde zoninstraling. In totaal is het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 96 huishoudens opgewekt. Daarmee wordt naar verwachting ruim meer duurzame zonnestroom opgewekt dan dat al de 78 leden van de coöperatie jaarlijks gebruiken. De totale en actuele opbrengst is online te volgen op onze site. In onderstaande grafieken is de verwachte productie door het jaar heen (bij een gemiddeld zonaanbod) vergeleken met de actuele productie van onze zonnecentrale. Daaruit blijkt dat, dankzij het hoge zonaanbod dit jaar, de opbrengst van onze zonnecentrale, ondanks de storing in juli, ruim boven verwachting is.
opbrengst garfieken 2018 zonnecentrale MOZ