Informatie bij de inschrijving

INFORMATIE BIJ VOORINSCHRIJVING VOOR ZONNECENTRALE MOZ-II

U wilt uw eigen stroom duurzaam opwekken maar u heeft geen geschikt dak voor zonnepanelen. Burgercoöperatie Marin op Zon – II maakt het mogelijk om gezamenlijk te investeren in een zonnecentrale op het dak van maritiem onderzoeksinstituut MARIN in Wageningen.

WAAROM MEEDOEN?

  • 100% groen en lokaal: u wekt in Wageningen groene stroom op
  • Voordelig: met zonnestroomdelen bent u goedkoper uit
  • Jaarlijks rendement op uw investering in zonnepanelen
  • Eenvoudig: na uw inschrijving regelt de Coöperatie (bijna) alles

HOE WERKT HET?

  • We realiseren een zonnestroomcentrale
  • Deze centrale wordt opgedeeld in zonnestroomdelen.
  • Een zonnestroomdeel levert jaarlijks circa 220 kWh op.
  • U krijgt de netto opbrengst uit de exploitatie van uw zonnestroomdelen jaarlijks uitgekeerd.

HET DAK VOOR DE ZONNECENTRALE

zonnepaneel99We zijn het MARIN eens geworden over de voorwaarden voor het gebruik van het dak van het Offshore Bassin voor lange termijn en het opstalrecht dat het eigendom van de zonnecentrale van de coöperatie en daarmee van uw investering zeker stelt.

We kunnen op het dak een systeem realiseren van 250 kWp dat per jaar circa 225.000 kWh aan duurzame stroom kan produceren. Dat is voldoende voor het stroomverbruik van circa 65 gemiddelde huishoudens (3500 kWh).

DE PLANNING

Om subsidie burgerparticipatie aan te kunnen vragen bij de Provincie Gelderland moeten we weten hoeveel mensen er geïnteresseerd zijn om mee te willen doen voor één of meerdere zonnestroomdelen. Het verplicht nog tot niets. Pas nadat er zekerheid gegeven kan worden over de financiering en de financiële consequenties zal er om een definitieve deelname worden gevraagd. In de tussentijd houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

DE KOSTEN EN DE BATEN

zon-delen van wageningen op zonne-energie

Bij Marin op Zon – I kostte een zonnestroomdeel netto €238  en bedraagt het jaarlijkse verwachtte rendement van de gezamenlijke exploitatie van de zonnecentrale circa 5%.  De komende maanden worden de kosten en de verwachte baten voor de zonnecentrale Marin op Zon -II scherp in beeld gebracht, worden subsidies aangevraagd en als de ‘business case’ en alle contractuele zaken voor Marin op Zon – II rond zijn kan de definitieve inschrijving van start gaan.

De investering is lager dan voor investeren in zonnepanelen op eigen dak. Dat kan door het schaalvoordeel en door een investeringssubsidie van de provincie Gelderland voor lokale duurzame energieprojecten waarin minimaal 50 burgers participeren.

DE COÖPERATIE

Wageningen op Zon – II is een coöperatie van burgers die gezamenlijk via de Coöperatie een zonnecentrale in eigendom hebben en exploiteren. Als u meedoet dan wordt u automatisch lid van de Coöperatie en heeft u medezeggenschap over het beleid.