Een nieuwe zonnecentrale bij Marin

Vorig jaar hebben we al bericht dat MARIN een nieuw dak ter beschikking stelt voor een nieuwe zonnecentrale. Hiervoor is een nieuwe projectcoöperatie Marin op Zon opgericht.

Begin dit jaar is de SDE+ subsidie voor deze zonnecentrale toegekend! De subsidie burgerparticipatie van de provincie was al eerder toegekend. We maken nu alles klaar voor de definitieve inschrijving: juridische zaken (opstalrecht, deelname-overeenkomsten), technische zaken (offerteaanvragen voor de zonnecentrale), verzekeringen en een sluitende business case. We verwachten dat we in april een informatiebijeenkomst kunnen houden en dat de definitieve inschrijving dan open gaat. Vanaf de zomer of het najaar hopen we dan de zonnecentrale in bedrijf gaat.