Ondernemers en zzp’ers kunnen gewoon meedoen

ondernemerMinister Kamp heeft deze zomer de regels aangepast en met ingang van 1 januari 2015 kunnen ook ondernemers (ZZP, MKB) met een kleinverbruikaansluiting deelnemen in de coöperatie, mits een ondernemer niet meer dan 20% van het totale kapitaal inbrengt. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2015 alle huidige inschrijvers die ondernemer zijn gewoon mee kunnen doen.

Bij de publicatie van de regeling verlaagd tarief energiebelasting bij decentrale opwekking vorig jaar waren ondernemers uitgesloten van deze regeling die investeren in zonne-energie op ‘een ander dak’ aantrekkelijk maakt. In 2014 komt een coöperatie waarvan één of meer leden ondernemer zijn alleen voor aanwijzing als  ‘postcoderooscoöperatie’ in aanmerking (door de belastingdienst) als de ondernemers ‘zowel alleen als tezamen met eventuele andere ondernemers voor niet meer dan 5% in de coöperatie deelnemen’. Bij de voorinschrijving voor Wageningen op Zon heeft 22% van de mensen aangegeven ondernemer te zijn en hebben zij zich ingeschreven voor 18% van de zonnestroomdelen. Dat aandeel is dus te hoog. Maar minister Kamp heeft deze zomer de regeling aangepast en met ingang van 1 januari 2015 kunnen ook ondernemers (ZZP, MKB) met een kleinverbruikaansluiting deelnemen in de coöperatie mits een ondernemer niet meer dan 20% van het totale kapitaal inbrengt. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2015 alle huidige inschrijvers die ondernemer zijn gewoon mee kunnen doen.