Wat is SDE+ subsidie?

De Subsidie Duurzame Energieproductie (SDE+) van het Rijk is een exploitatiesubsidie voor grootschalige duurzame energieopwekkingsinstallaties met een grootverbruikaansluiting. Gedurende 15 jaar (met een jaar extra om eventueel resterende budget op te maken) wordt een vaste prijs per kWh voor de opgwekte stroom gegarandeerd. De subsidie keert het verschil uit tussen de gegerandeerde prijs (het basisbedrag) van €0,105/kWh en de gemiddelde marktwaarde van stroom in een jaar. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de marktrwaarde van stroom die aan het net geleverd wordt en stroom die direct op de locatie verbruikt wordt. Als exploitant heb je daarmee zekerheid over de inkomsten op lange termijn en zijn de inkomsten niet meer (zo) afhankelijk van de ontwikkeling van de stroomprijs.