Samenwerking van Wageningen op Zon met andere initiatieven

Hier_opgewekt_01_RGBIn grote lijnen zijn de juridische, fiscale en financiële aspecten van de regeling verlaagde energiebelasting bij collectieve opwek duidelijk. Op een aantal aspecten bestaat echter nog onduidelijkheid. Ondersteund door Hieropgewekt werken in heel het land lokale initiatieven aan de opzet van ‘postcoderoosprojecten’ en aan het ophelderen van deze aspecten die van invloed zijn op de de kosten en baten voor deelnemers. Wageningen op Zon werkt hieraan nauw samen met Hieropgewekt, Stichting Zonne-energie Wageningen en is mede-initiatiefnemer van een provinciale werkgroep waarin Gelderse initiatieven kennis en ervaring delen.