Investeringssubsidie van de provincie

zon-delen van wageningen op zonne-energieEind juli hebben we bij de provincie een subsidieaanvraag ingediend voor een investeringsbijlage voor onze zonnecentrale. Het gaat om een aanvraag in de regeling “Lokale hernieuwbare energieprojecten en participatie door natuurlijke personen”. Binnen deze regeling kunnen lokale initiatieven waarin minimaal 50 natuurlijke personen deelnemen met een financiële bijdrage een subsidie van 25% maximaal van de investeringskosten krijgen. Nadat alle informatie binnen is heeft de provincie  maximaal 3 maanden nodig om een besluit te nemen. We verwachten de beslissing in de loop van dit najaar.