Alle zonnepanelen gemonteerd

Alle zonnepanelen van de Marin op Zon-II zonnecentrale zijn gemonteerd. De zonnecentrale is op 5 februari 2020 in bedrijf gesteld.